EnglishDeutsch

Tekst:

Reinsdyr

Reinsdyrhold har vært en sentral del av samenes levemåte for tusenvis av år. Det finnes mange reinsdyr på Nordkyn om sommeren.

I april måned flytter reindriftssamene sine reinsdyr til Nordkyn for sommerbeite.

Kalvene blir født i mai, og mens de er små er flokkene sky og holder seg lenger unna veier og mennesker. Men de vokser fort og på Nordkyn er det ca 5000 individer om sommeren.

På denne tiden går dyrene i mindre flokker over hele halvøya, og man kan ofte se den fra - og på - veien. Hvis du ser reinsdyr mens du kjører, senk farten og hold utkikk. Det vil som regel finnes flere som du ikke har sett ennå, og de kan bevege seg raskt og uforutsigbart.

I september/oktober samler samene flokkene og begynner flyttingen mot vinterbeite nærmere finskegrensen, nærmere 200 kilometer unna.