EnglishDeutsch

Tekst:

Samisk kultur

Samisk kultur har mange tusen år gamle røtter, og er preget av det naturlige miljøet i Barentsregionen.

Rundt ti samiske familier flytter hver vår sine reinsdyr til Nordkyn for sommerbeite. Kulturen på Nordkyn er preget av samiske tradisjoner.

Samisk kultur vektlegger harmoni med naturen, og er sterkt knyttet til reindrift, kystfiske og urtemedisin.

Det finnes mange muligheter for å oppleve samisk kultur på Nordkyn. Flere kulturrettede turer tilbys (se til høyre), og det er også mulig å bestille reservasjon for en autentisk Samisk middag ilavvu - om ønskelig også med overnatting!