EnglishDeutsch

Tekst:

Hopseidet

Hopseidet ligger mellom Eidsfjorden og Hopsfjorden. Eidet er kun 1 kilometer bredt, og knytter Nordkynhalvøya til fastlandet.

Mennesker har hatt tilhold her i tusener av år på grunn av gode jakt- og fiskeforhold.

For å unngå den utsatte havstrekningen rundt Nordkyn, ønsket tyskerne under 2. verdenskrig å sprenge en kanal gjennom eidet, men lyktes ikke. Den 6.mai 1945, to dager før krigens slutt, ble seks sivile, ubevæpnede fiskere skutt av tyske marinesoldater på Hopseidet.

Hendelsen er kjent som Hopseidtragedien. Drapene ble etterforsket av norsk politi etter den tyske kapitulasjonen, men saken ble henlagt etter bevisets stilling.

Et minnesmerke over de drepte ble reist etter krigen. Dette kan du se på høyre side av veien mot Skjånes.

Fra Hopseidet til Bekkarfjord går fylkesvei 888, som ble åpnet av Kong Olav i 1989. På vinterstid er veien en av de mest værutsatte veistrekninger i landet, og kolonnekjøring er vanlig.