EnglishDeutsch

Tekst:

Skjånes og Hopsfjorden

Skjånes ligger lunt til ytterst i Hopsfjorden, som er en dyp og vakker fjord med mange små bosettinger.

Skjånes

Arkeologiske funn har vist at området var en base for jakt, fangst og fiske allerede i steinalderen. I yngre steinalder (4000-1800f.Kr.) drev folk ut kvarts i berget på Skjånes.

Skjånes har fiskebruk, skole, dagligvarehandel og postkontor. I området finnes mange flotte fiskevann med ørret og røye. Det går hurtigbåt mellom Skjånes og Smalfjord i Tanafjorden.

I en kilde fra 1694 står det at ”her har tilforneboed mange folch oc staaet en herlig kirke med 3 taarne.” Fra 1927 var det skole her, og barn fra Langfjorden og helt ute fra Gamvik bodde på skoleinternatet i noen uker av gangen. Hop kapell ble bygget i 1977. 

Langfjordnes

Langfjordnes er en liten bygd med åtte fastboende og flere hytter som ligger i en vakker liten vik i Langfjorden.

Laggo

Laggo er en gammel samisk bygd som nå er hytteområde med tre fastboende. Det er et populært sommersted for vandrere og ikke minst laksefiskere.

Nervei

Fiskeværet Nervei har ca 35 fastboende og fiskeindustri.

Området har også mange innsjøer med godt fiske for arktisk røye og ørret. Hurtigbåt (Tanaruta) går fra Smalfjord til bygdene i Langfjorden flere ganger i uken.