EnglishDeutsch

Tekst:

Lebesby, Kunes og Veidnes

Bygdene rundt den mektige Laksefjorden er urgamle fiskevær, og det er gode muligheter for vandring, camping og fiske.

Lebesby

Lebesby har en travel veikafé ved siden av den smått berømte Bøgeberg Landhandel, som er kjent for en fantastisk blanding av varer og kuriosa til behagelige priser.

Veidnes

Veidnes er den eneste gjenværende bosetning på vestsiden av Laksefjord. Omtrent 350 dekar jord er oppdyrket, fordelt på 2 gårdsbruk med storfe og sauehold. På Veidnes bor det omtrent 30 mennesker, og stedet er forfatteren Magnar Mikkelsens hjemplass.

Bygda er en del av et våtmarksområde med langgrunne strender og vide myrer.

Lille-Porsanger elva og Kjæsvannet er flotte områder for fiske, og på Kjæsvannet har fiskeforeningen båt til utleie. Sommeren bringer også med seg et yrende fugleliv.

Kunes

Kunes er en gammel boplass innerst i Laksefjorden. I dag bor det rundt 60 mennesker der. Byda har post, matbutikk, kapell, kafe og skole.

Om sommeren er stangfiske etter laks i Storfjordelva. En kjærkommen avveksling for lokalbefolkningen og de mange tilreisende som dukker opp omkring 20. juli hvert år når bommen opp til det populære rekreasjonsområdet på Laksefjordvidda åpnes.

I den lyse årstida er naturen gjestmild, og området har gode kvaliteter. Prøv ørretfiske i et av viddas mange vann, fjellvandring eller turer langs idylliske strender ved fjorden.

The environment is hospitable in the summer season, and the area has many recreational activites to offer. Try fishing in one of many plateau lakes, hiking, or walks along the idyllic beaches of the fjord.