EnglishDeutsch

Tekst:

Gamvik

Gamvik ligger i den subarktiske sone og har meteorologisk sett ingen sommer. Naturtypen kalles tundra. I sentrum av bygda er det gjort arkeologiske funn av bosetninger fra steinalderen (5000-8000 år f.kr).

Gamvik ble første gang nevnt i skriftlige dokumenter i 1518. Stedet har opp gjennom historien vært møteplass for norsk, sjøsamisk og russisk kultur. Fra 1700-tallet fram til 1. verdenskrig var pomorhandelen meget viktig. Fiske og jordbruk har alltid vært hovednæringer i området. På det meste var det 12 fiskebruk i Gamvik (1912).

Nord for bygda ligger ruinene av et tysk kystfort fra 2. verdenskrig. Da de tyske styrkene forlot området, ble Gamvik utsatt for den brente jords taktikk. Bygda ble brent hele tre ganger i løpet av høsten 1944. På det meste var det registrert 525 fastboende i Gamvik. Endringer i primærnæringene er viktigste årsak til fraflytting i moderne tid.